ส่วนราชการ – อปท

กองพลพัฒนาที่ 2 มอบบ้านใหม่ให้พลทหาร ตามโครงการเราคือครอบครัวเดียวกัน

กองพลพัฒนาที่ 2 มอบบ้านใหม่ให้พลทหาร ตามโครงการ “เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน ครอบครัวกองทัพบก

เมื่อวันที่ 30 ก.ค.   พลตรีวรชัย คุณกมุท ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2  เป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการ  “เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน     ครอบครัวกองทัพบก”  ให้กับครอบครัวของพลทหาร แสงสุริยา  เนตรพะเนา  พลทหารประจำการ สังกัด กองร้อยพัฒนาที่ 1 กองพันพัฒนาที่ 2  ที่บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 2 ต.บ้านใหม่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  พร้อมกับ มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในครอบครัว  รวมถึงสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ครอบครัว พลทหาร แสงสุริยา  เนตรพะเนา จำนวนหนึ่งด้วย  

ทั้งนี้ตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก   มีดำริให้หน่วยทหารดำเนินการซ่อมแซม บ้านพักอาศัยให้กับทหารกองประจำการ  ซึ่งเป็นกำลังพลของหน่วย อันเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 2   เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น   เป็นการดำเนินงานร่วมกันในลักษณะประชารัฐ  บูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการ  ภาคเอกชน และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณ หรือวัสดุอุปกรณ์  โดยมีหน่วยทหารเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนแรงงานร่วมกับประชาชน   และส่วนราชการในพื้นที่ดำเนินการร่วมกัน   

กองพันพัฒนาที่  2    จึงได้จัดโครงการ “เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน ครอบครัวกองทัพบก”  โดยบูรณาการร่วมกับ  ผู้นำชุมชน  และพี่น้องประชาชน  ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก  ดำเนินการซ่อมแซม    ที่พักอาศัย ให้กับทหารกองประจำการสังกัด กองร้อยพัฒนาที่ 1  กองพันพัฒนาที่ 2  ให้มีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง อย่างมั่นคง  และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  โดยได้ดำเนินการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านทหารกองประจำการ ของ พลทหาร แสงสุริยา  เนตรพะเนา เป็นหลังแรก และจะดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมให้กับกำลังพลที่ต้องเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือช่วยเหลือต่อไป

 

ส่วนราชการ-อปท.

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช