ส่วนราชการ – อปท

หวั่่นโควิดระบาด ทับประกาศปิดหาดจอมทองช่วงเทศกาลสงกรานต์

หวั่่นโควิดระบาด ทับประกาศปิดหาดจอมทองช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 9 เม.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางอุทยานแห่งชาติทับลาน โดยนายสมเจตน์ จันทนา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน ลงวันที่ 8 เม.ย.65   ได้ออกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวของอุทยาน บริเวณหาดจอมทอง ในพื้นที่ตำบลจระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา  เพื่อปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด 19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย.65 ถึงวันที่ 17 เม.ย.65 

นายจำรูญ ศรีเชียงสา หัวหน้าเขตจัดการอุทยานแห่งชาติทับลาน ที่ 5 (ภูลำไย) ระบุว่า ทางอุทยานแห่งชาติทับลานได้รับประชุมหารือกับทางอำเภอครบุรี ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้ประกอบกิจการร้านค้าภายในหาดจอมทอง ที่ได้ชื่อว่าทะเลน้ำจืดโคราช ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลานที่ 15 (หาดจอมทอง) ภายในเขื่อนมูลบน  และมีความเห็นร่วมกันให้ทำการปิดหาดจอมทองเป็นการชั่วคราวในช่วงเทศกาลสงกรานต์  เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน บริเวณหาดจอมทองเป็นจำนวนมาก อีกทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ในการความคุมดูแลก็มีอยู่อย่างจำกัด  ซึ่งทำให้มีคามเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้

อุทยานแห่งชาติทับลานจึงอาศัยอำนาจความในมาตรา 25 และมาตรา 35 (4) แห่ง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติทับลาน บริเวณหาดจอมทอง หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลานที่ 15 ( หาดจอมทอง) เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 13 – 17 เม.ย.65 ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติทับลาน ยังคงปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ 

 

ส่วนราชการ-อปท.

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช