ส่วนราชการ – อปท

ผู้ว่าฯโคราชอัญเชิญเสาหลักเมืองบัวใหญ่สร้างศาลหลักเมืองแห่งแรก

ผู้ว่าฯโคราชอัญเชิญเสาหลักเมืองบัวใหญ่เพื่อเตรียมสร้างศาลหลักเมืองแห่งแรก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเสาหลักเมืองบัวใหญ่เพื่อเตรียมสร้างศาลหลักเมืองแห่งแรกในอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนในอำเภอบัวใหญ่ ร่วมประกอบพิธี โดยอัญเชิญเสาหลักเมืองแห่รอบเทศบาลเมืองบัวใหญ่ พิธีบวงสรวงเสาหลักเมือง ซึ่งได้มีพิธีพราหมณ์ ประกอบพิธีตามความเชื่อโบราณ

นางสุเนตร ศิลปชัยเดช นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่ กล่าว่า อำเภอบัวใหญ่ ยังไม่มีศาลหลักเมือง เหมือนกับที่อื่น เนื่องจาก ติดขัดเรื่องสถานที่ ที่จะก่อสร้างศาลหลักเมือง หลังจากทางหน่วยงานต่างๆ ได้มีการประชุมร่วมกัน เห็นชอบให้ใช้สถานที่บริเวณพื้นที่สาธารณะใจกลางเมืองบัวใหญ่ ก่อสร้างศาลหลักเมืองประจำอำเภอบัวใหญ่ โดยได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจาก พ่อค้า แม่ค้า หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ จำนวน 1,240,309 บาท เพื่อดำเนินการสร้างศาลหลักเมือง

 วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างศาลหลักเมืองก็เพื่อเป็นที่สักการะซึ่งตั้งขึ้นเพื่อสักการะ “เสาหลักเมือง” โดยความสำคัญของเสาหลักเมืองนั้นมีความเชื่อมาตั้งแต่ครั้งอดีตในสมัยสุโขทัย ซึ่งประเพณีการตั้งเสาหลักเมืองจัดได้ว่าเป็นพิธีพราหมณ์ โดยมีการจัดสร้างเสาหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นมิ่งขวัญ เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในเมือง จึงได้สร้างเสาหลักเมืองขึ้นดังกล่าว.

 

ส่วนราชการ-อปท.

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช