เศรษฐกิจ-การเมือง

สิ้นหหลวงพ่อใหญ่เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา เกจิดังเมืองย่าโม

สิ้นหหลวงพ่อใหญ่เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา เกจิสายปฏิบัติชื่อดังเมืองโคราช เปิดให้ปชช.เข้าถวายน้ำสรงพรุ่งนี้

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ.นครราชสีมา ได้มีการสูญเสียพระเกจิชื่อดัง คือ พระศาสนโสภณ (โกศล สิรินฺธโร) หรือ หลวงปู่ใหญ่ เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร อ.เมือง จ.นครราชสีมา  พระสาสนโสภณ หรือ หลวงพ่อใหญ่ นามเดิม โกศล โพธิ์งาม ฉายา สิรินฺธโร  เป็นพระภิกษุในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย เกิดเมื่อวันจันทร์ แรม 14 ค่ำ เดือน 7 ปี ชวด ตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2467 นามเดิม คือ นามเดิม โกศล โพธิ์งาม บิดาชื่อ นายสอน โพธิ์งาม มารดาชื่อ นางสงค์ โพธิ์งาม ที่บ้านระเวียง หมู่ที่ 14 ต.เบิด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

ปัจจุบันตำรงตำแหน่ง เป็นเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดสุทธจินดา,เจ้าสำนักเรียนวัดสุทธจินดา, ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสุทธจินดา, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต) ดูแลคณะสงฆ์ 6 จังหวัด คือ อุดรธานี หนองคาย เลย สกลนคร หนองบัวลำภูและ บึงกาฬ  ถือเป็นพระนักปฏิบัติที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา และผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศให้ความเคารพนับถือ เนืองจากเป็นพระที่บวชมาหลายสิบพรรษา ก่อนที่มีอาการอาพาธด้วยโรคชราและเข้ารับการรัษที่ รพ.มหาราช นครราชสีมา และมรณะภาพในวันนี้า 11.49 น. ที่ รพ. มหาราชนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีม สิริอายุ 96 ปี

สำหรับกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศล พระเดชพระคุณพระศาสนโสภณ (โกศล สิรินฺธโร)หลวงพ่อใหญ่ เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร สังขารตั้งที่  ณ ชั้น 2 ศาลาการเปรียญ วัดสุทธจินดาวรวิหาร  วันเสาร์ที่  10 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น. เปิดให้ประชาชนถวายน้ำสรง เวลา 15.00 น.พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ ส่วนพิธีอื่น รอกำหนัดการที่ชัดเจนอีกครั้ง

ประวัติทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและงานด้านการศึกษา หลวงพ่อใหญ่

พ.ศ. 2477 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประชาบาลวัดธรรมวงศา บ้านระเวียง ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

พ.ศ. 2483 สอบได้นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดสุทธจินดา

พ.ศ. 2484 สอบได้นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดสุทธจินดา

พ.ศ. 2485 สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดสุทธจินดา

พ.ศ. 2486 สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค สำนักเรียนวัดสุทธจินดา

พ.ศ. 2487 สอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค สำนักเรียนวัดสุทธจินดา

พ.ศ. 2489 – พ.ศ. 2490 ได้ไปศึกษาอบรมนักเรียน ครูและนักเรียน การปกครองสำนักเรียนการปกครองตำแหน่งหน้าที่ทางคณะสงฆ์ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งงานปกครองคณะสงฆ์ หลวงพ่อใหญ่

พ.ศ. 2494 เป็นครูสอนปริยัติธรรมและเป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง

พ.ศ. 2495 เป็นเลขานุการคณะธรรมยุตจังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2500 เป็นเจ้าคณะธรรมยุต อำเภอเมือง และอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2503 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา

พ.ศ. 2507 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะธรรมยุตจังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2508 เป็นเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต)

พ.ศ. 2514 เป็นพระอุปัชฌาย์ คณะธรรมยุต

พ.ศ. 2519 เป็นเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร

พ.ศ. 2519 เป็นรองเจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต)

พ.ศ. 2528 เป็นรองเจ้าคณะภาค 11 (ธรรมยุต)

พ.ศ. 2542 เป็นเจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต)

พ.ศ. 2547 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต)

ลำดับสมณศักดิ์ หลวงพ่อใหญ่

พ.ศ. 2487 เป็นพระมหาโกศล สิรินฺธโร ป.ธ. 4

พ.ศ. 2501 รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูสุนทรธรรมโกศล

พ.ศ. 2510 รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระศรีธรรมวงศาจารย์ บริหารสีมาคณานุกิจ ธรรมิกคณิสสร

พ.ศ. 2521 รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชพิศาลสุธี ศรีปริยัติคุณาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

พ.ศ. 2534 รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพวราลังการ วิสุทธิญาณโสภิต ปริยัติกิจคุณาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

พ.ศ. 2539 รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมโสภณ โกศลปริยัติกิจ โสภิตตรีปิฎกภาณ วิศาลสังฆการนุกร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระสาสนโสภณ โกศลวิมลญาณอดุล สุนทรปริยัติกิจ โสภิตตรีปิฎกภาณ วิศาลสังฆการนุกร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

เศรษฐกิจ-การเมือง

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช