เศรษฐกิจ-การเมือง

คุณตาวัย70ปีพิมายทำเกษตรผสมผสานทางรอดยุคโควิดฯ

คุณตาวัย70ปีพิมายทำเกษตรผสมผสานทางรอดยุคโควิดฯ

ที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา คุณตาประสงค์ กาจก้อง อายุ 70 ปี ชาวบ้านรังกา ตำบลรังกาใหญ่ ใช้พื้นที่นาข้าวปรับเปลี่ยนมาขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกพืชผสมผสานขายสร้างรายได้งาม ถือเป็นอาชีพทางรอดในยุกโควิดระบาด

 ตาประสงค์ ฯ บอกว่า ปกติตนมีอาชีพทำนาปลูกข้าว มานานหลายปี แต่มักจะประสบกับปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม ทำให้ผลผลิตข้าวได้รับความเสียหายทุกๆปี จึงได้ตัดสินใจ ใช้พื้นที่ นา จำนวน 4 ไร่ หันมาขุดบ่อเลี้ยงปลาหมอเทศ ปลานิล เลี้ยงกุ้งฝอย เลี้ยงปูนา และ เลี้ยงไก่พื้นบ้าน ประสบผลสำเร็จ

โดยสามารถนำผลผลิตที่ได้ส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้า ในตลาดพิมาย ได้เฉลี่ยวันละ 1,000 -2,000 บาท หรือประมาณ เดือนละ 25,000-30,000 บาท นับว่า เป็นรายได้ที่ดีกว่าการทำนาปลูกข้าว สามารถนำผลผลิตในสวนส่งขายได้ทุกวัน โดยเฉพาะปลาหมอเทศ จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 80-100 บาท ทำให้มีลูกค้าสั่งจองเข้ามาทุกวัน อีกทั้งไก่พื้นบ้าน ปูนาที่เลี้ยงเอง ก็สามารถนำไปขายสร้างรายได้เช่นเดียวกัน

ตาประสงค์ บอกอีกว่า ในช่วงนี้ เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คนส่วนใหญ่หันมาบริโภค พืชผักปลอดสารเคมี เพื่อสุขภาพกันมากขึ้นการทำเกษตรผสมผสานจึงถือเอ็นอาชีพทางรอดในยุคนี้  ทำให้ เพราะมีผลผลิตต่างๆที่ปลูกไว้ในสวนออกจำหน่ายได้ทุกๆวัน โดยคนที่สนใจต้องการเข้ามาศึกษาเรียนรู้การทำเกษตร แบบผสมผสาน ของตนเอง ก็สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้พร้อมที่จะมอบความรู้ให้ฟรี

 

เศรษฐกิจ-การเมือง

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช