เศรษฐกิจ-การเมือง

ชาวนาได้เฮ! เขื่อนเลำแชะเริ่มปล่อยน้ำทำนาปี

เขื่อนเลำแชะเริ่มปล่อยน้ำทำนาปีแล้ว คาดปลูกข้าวเต็มพื้นที่

วันที่ 19 ก.ค.65 ผ็สื่อข่าวรายงานว่า  เขื่อนลำแชะ หนึ่งใน 4 เขื่อนหลักของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา ได้เริ่มทำการปล่อยส่งน้ำออกจากเขื่อนแล้ว หลังจากที่ได้ทำการประชุมวางแผนกับคณะกรรมการจัดการชลประทาน  เพื่อเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปี  และด้วยปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ทางเขื่อนมั่นใจว่าจะสามารถส่งน้ำให้แก่เกษตรกรได้ทำนาอย่างเต็มพื้นที่

โดยนายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ   ระบุว่า ล่าสุดปริมาณน้ำภายในเขื่อนลำแชะ อยู่ที่ 150 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุกักเก็บทั้งหมดที่ 275 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 54.48 และได้เริ่มทำการส่งน้ำเพื่อนำนาปีมาตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.65 วันละกว่า 1 แสนลูกบาศก์เมตร ตามแผนจัดการน้ำที่วางไว้ คาดว่าต้องส่งน้ำในการทำนาปีและการเกษตรในเขตชลประทานซึ่งมีอยู่กว่า 90,000 ไร่ ตลอดฤดูกาลเพาะปลูกประมาณ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ประเมินว่าเมื่อเสร็จสิ้นฤดูกาลเพาะปลูกในช่วงสิ้นปีนี้  ซึ่งคาดว่าจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่เสริมเพิ่มเติม  จะยังคงมีปริมาณน้ำอยู่ภายในเขื่อนไม่น้อยกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งหน้าอย่างแน่นอน

ขณะเดียวกัน จากข้อมูลของทางสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ท้ายเขื่อนเขตอำเภอครบุรี  ก็ได้เริ่มทำการเพาะปลูกข้าวนาปีกันอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดมีชาวนาได้ทยอยเข้ามาลงทะเบียนปลูกข้าวนาปีไปแล้วเกือบ 1,000 ราย และทำการเพาะปลูกไปแล้วกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด และคาดว่าเกษตรกรจะทำการเพาะปลูกข้าวนาปีเต็มพื้นที่ที่มีอยู่กว่า 90,000 ไร่

 

เศรษฐกิจ-การเมือง

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช