ท่องเที่ยว-กีฬา

ราชภัฏโคราช จับมือ สโมสรฟุตบอล นครราชสีมา ยูไนเต็ด พัฒนากีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ

ราชภัฏโคราช จับมือ สโมสรฟุตบอล นครราชสีมา ยูไนเต็ด พัฒนากีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ

 

ผู้สื่อข่าวรายงนาว่า เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ NRRU STADIUM มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนและพัฒนากีฬาฟุตบอล ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ สโมสรฟุตบอล นครราชสีมา ยูไนเต็ด (นครราชสีมา ห้วยแถลง ยูไนเต็ด)  ณ NRRU STADIUM มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  เป็นประธานพิธี พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายอัฐพงษ์ เกษเมธีการุณ ประธานสโมสรฟุตบอล นครราชสีมา ยูไนเต็ด  นอกจากนี้ในการลงนามดังกล่าว ยังได้มีการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตร ระหว่าง ทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ สโมสรฟุตบอล นครราชสีมา ยูไนเต็ดด้วย

            การลงนามความร่วมมือดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะสนับสนุนพัฒนากีฬาฟุตบอล และ
จัดกิจกรรมด้วยความเกื้อกูลกัน มีข้อตกลงร่วมกันคือ จะร่วมกันส่งเสริมและพัฒนากีฬาฟุตบอลของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อสร้างบุคลากรและนักกีฬาฟุตบอลที่มีความรู้ มีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไว้รองรับความต้องการในการพัฒนากีฬาฟุตบอล

นอกจากนี้ จะร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือเพื่อให้การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จะหารือและวางข้อตกลงร่วมกันเพื่อดำเนินการพัฒนากีฬาฟุตบอลของมหาวิทยาลัย โดยให้โควตานักกีฬาเพื่อเข้าร่วมทีมจากโครงการนักกีฬา
ของมหาวิทยาลัย ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักกีฬาฟุตบอล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เข้าฝึกประสบการณ์และเรียนรู้งานของสโมสรฯ ด้วย

โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนการใช้สนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัย เป็นสนามแข่งขันและสนับสนุนสถานที่ฝึกซ้อมเก็บตัวนักกีฬาของสโมสรฯ ในส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะเป็นการตกลงและเห็นชอบร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่าย ซึ่งการลงนามบันทึกฉบับนี้เกิดจากความเห็นชอบร่วมกันที่จะระดมสรรพกำลังและทรัพยากรที่มีอยู่ของทั้งสองฝ่าย ในการพัฒนากีฬาฟุตบอลนำไปสู่
ความเป็นเลิศบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

 

 

ท่องเที่ยว-กีฬา

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช