ท่องเที่ยว-กีฬา

ปราสาทหินพนมวันเปิดแล้วเก็บ10บาทค่าเที่ยวชม ปราสาทหินพนมวัน จังหวัดนครราชสีมา เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมแล้วหลังก่อนหน้านี้ได้มีการบูรณะซ่อมแซมและปรับพื้นที่ให้ดูสวยงามโดยเก็บค่าผ่านประตู 10 บาท ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า นักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครราชส

ปราสาทหินพนมวันเปิดแล้วเก็บ10บาทค่าเที่ยวชม

ปราสาทหินพนมวัน จังหวัดนครราชสีมา เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมแล้วหลังก่อนหน้านี้ได้มีการบูรณะซ่อมแซมและปรับพื้นที่ให้ดูสวยงามโดยเก็บค่าผ่านประตู 10 บาท

ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า นักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและต่างจังหวัดเริ่มเดินทางมาเที่ยวชมความสวยงามของปราสาทหินพนมวัน ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านมะค่า ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อชมความสวยงามของปราสาทหินโบราณสถานอารยธรรมขอม แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ที่สร้างขึ้นเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 เป็นสถาปัตยกรรมในคติความเชื่อของเขมรโบราณเพื่อเป็นเทวสถาน ต่อมาภายหลังดัดแปลงเป็นพุทธสถาน ถือเป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย

หลังจากทางสำนักศิลปากรที่10จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการบูรณะซ่อมแซมกำแพงเมือง ทางเดิน ที่จอดรถสำหรับนักท่อวงเที่ยว และ ปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบๆตัวปราสาทให้มีความสวยงาม โดยล่าสุดได้เปิดให้นักท่องเที่ยว สามารถเข้ามาชมความสวยงามของตัวปราสาทหินพนมวันได้ โดยเก็บค่าผ่านประตูคนละ 10 บาทเท่านั้น

ซึ่งนักท่องเที่ยวที่จะเข้าชมปราสาทหินพนมวัน ยังคงต้องผ่านการตรวจคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ก่อนตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโควิด-19 ของสาธารณสุข ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และลงชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ก่อนที่จะเข้าไปเที่ยวชม เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยขณะนี้ เปิดให้เข้าได้ชมทุกวัน

 

ท่องเที่ยว-กีฬา

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช