ท่องเที่ยว-กีฬา

วิ่งการกุศล “ชีวมณฑล@สะแกราช” ตื่นตาชมไก่ฟ้าพญาลอ ป่าตะเคียนหินพันปี

วิ่งการกุศล “ชีวมณฑล@สะแกราช” ตื่นตาชมไก่ฟ้าพญาลอ ป่าตะเคียนหินพันปี  

วันที่ 24 ส.ค.62 นายสุรชิต แวงโสธรณ์ ผู้อำนวยการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล “ชีวมณฑล@สะแกราช” เพื่อนำรายได้มอบให้กับทางอำเภอวังน้ำเขียว นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ในวันที่ 6 ตุลาคม ที่จะถึงนี้

นายสุรชิต แวงโสธรณ์ ผู้อำนวยการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช เปิดเผยว่า  สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช  ขึ้นกับสถานบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2510 มีพื้นที่ดูแลกว่า 48,000 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง พืชเด่นจะเป็นตะเคียนหิน ที่มีกระจายอยู่เต็มพื้นที่ ประมาณอายุระหว่าง 400 – 700 ปี  มีต้นตะเคียนหินขนาดใหญ่ที่ค้นพบตอนนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางกว่า 90 เซนติเมตร ประเมินอายุได้ประมาณ 700 ปี ซึ่งถือเป็นป่าที่มีความเก่าแก่และสำคัญอย่างมากแห่งหนึ่งของประเทศ สามารถใช้ในการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของประเทศแถบนี้ได้เป็นอย่างดี เพราะเนื้อไม้ของต้นไม้ที่มีอายุยาวนานหลายร้อยปี นำไปสู่การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศย้อนหลังได้หลายร้อยปีเช่นเดียวกัน

นอกจากต้นไม้ที่มีอายุยืนยาวแล้ว ป่าแห่งนี้ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่าหายากหลากหลายชนิด อาทินกนานาสายพันธุ์มากกว่า 300 ชนิด หรือประมาณ 1 ใน 3 ของนกทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศไทย รวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน ที่หลายชนิดถูกค้นพบที่ป่าแห่งนี้เป็นที่แรกและที่เดียวของโลก ไม่ว่าจะเป็น กบปากใหญ่โคราช จิ้งเหลนเรียวโคราช ตุ๊กแกบินลายสามแถบ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นป่าไม้ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมาก

ดังนั้นป่าแห่งนี้จึงถือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางชีววิทยาที่สำคัญอย่างมาก ซึ่งทางศูนย์วิจัยสะแกราชเองก็มีภารกิจในการให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน จนได้รับการยกย่องจากทางยูเนสโก้ ให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งบทบาทที่สำคัญอย่างหนึ่งของพื้นที่สงวนชีวมณฑลก็คือ การให้การศึกษาโดยเฉพาะการให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน เพื่อปลูกจิตสำนึกที่จะเห็นถึงความสำคัญและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ปีที่ผ่านมามีเด็กและเยาวชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ภายในสถานีวิจัยแห่งนี้ประมาณ15,000 คน จากทั่วทุกมุมของประเทศ และกำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกๆปี  รวมถึงนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ก็มีเข้ามาศึกษาหาความรู้กันเป็นจำนวนมาก

ซึ่งกิจกรรมหลักๆของสถานีวิจัยสะแกราช ก็คือการเที่ยวชมและศึกษาความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางระบบนิเวศน์ ของป่าแห่งนี้  และจะได้ชมความงามของไก่ฟ้าพญาลอ ซึ่งเป็นนกประจำชาติไทยอย่างใกล้ชิด รวมถึงการส่องนกชนิดต่างๆ และชมต้นตะเคียนหินอายุหลายร้อยปี  เป็นต้น

ที่สำคัญในวันที่ 6 ตุลาคมนี้ ทางสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ร่วมกับทางอำเภอวังน้ำเขียว ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอวังน้ำเขียว และสถานีตำรวจภูธรวังน้ำเขียว จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล ชีวมณฑล@สะแกราช  ขึ้น เพื่อนำเงินรายได้มอบให้กับทางอำเภอนำไปทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้กับท้องที่ โดยถือเป็นการวิ่งการกุศลในพื้นที่ชีวมณฑลครั้งแรกของประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร หากท่านใดสนใจที่จะร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อได้ที่ทางสถานีวิจัยสะแกราช  หรือทางหมายเลขโทรศัพท์  062-3529289 

 

 

ท่องเที่ยว-กีฬา

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช