อุบัติเหตุ-อาชญากรรม

กันไว้ก่อน ครบุรีซ้อมแผนรับมือภัยทางน้ำก่อนสูญเสียช่วงเที่ยวคลายร้อน

กันไว้ก่อนซักซ้อมแผนรับมือภัยทางน้ำป้องกันความสูญเสียช่วงเที่ยวคลายร้อน

เมื่อ วันที่ 18 มี.ค.65 ที่ท่าเรือบ้านมาบกราด ต.โคกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นายกิตติ เอ้กระโทก สาธารณสุขอำเภอครบุรี เป็นประธาน เปิดการอบรมการซักซ้อมแผนการการเผชิญอุบัติภัยทางน้ำ ที่หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันจัดขึ้น อาทิ กรมเจ้าท่า องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย มูลนิธิพุทธธรรมฮุก 31  และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เป็นต้น  เพื่อเป็นการป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อน ประกอบกับที่ท่าเรือบ้านมาบกราด ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำที่สำคัญและเป็นที่นิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว  ที่จะเดินทางมากท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ 

โดยภายในกิจกรรมได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันและช่วยเหลือเกี่ยวกับอุบัติภัยต่างๆ  ให้กับผู้ประกอบกิจการเรือและเรือกลท่องเที่ยวที่มีให้บริการอยู่ที่เรือแห่งนี้เป็นจำนวนมาก  ทั้งในส่วนของการป้องกันและเผชิญเหตุกรณีที่เกิดอุบัติภัยทางน้ำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงการเผชิญเหตุการณ์อื่นๆ ที่พร้อมจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเช่นเดียวกัน ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบกิจการต่างๆในพื้นที่มาร่วมในการอบรมและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุต่างๆในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก  

สำหรับท่าเรือบ้านมาบกราด ตั้งอยู่ภายในเขื่อนลำแชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เป็นจุดให้บริการเรือและเรือกลท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางมาล่องเรือท่องเที่ยวเล่นน้ำในช่วงฤดูร้อน อีกทั้งยังมีแก่งน้ำไหลที่ได้รับความนิยมอย่างแก่งวังเต่าที่มีความสวยงามและคงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอย่างมาก ดังนั้นทางภาคส่วนต่างๆจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อป้องกันเหตุและจะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น 

อุบัติเหตุ-อาชญากรรม

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช