Articles

 ร.ร.วัดสระแก้วป้องกันเข้มโรคมือเท้าปากระบาด

โคราชพบเด็กป่วยมือเท้าปากในโรงเรียนหลายแห่งต้องประกาศหยุดเรียนจัดบิ๊กคลีนนิ่งป้องกันการระบาด ขณะที่ภาพรวมอีสานล่างพลมีผู้ป่วยแล้วกว่า 1,500 ราย

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. นายสมศักดิ์ จักสาร ผอ.โรงเรียนวัดสระแก้ว อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประกาศให้นักเรียนอนุบาลหยุดเรียนเป็นเวลา 3 วัน เพื่อทำความสะอาดอาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรียนรวมทั้งของเล่นเด็ก เพื่อเป็นการป้องกันการระบาด หลังช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา พบเด็กป่วยเป็นโรงมือท้าวปากรวม 9 ราย  เป็นเด็กประถม 3 ราย เด็กอนุบาล 6 ราย 

นายสมศักดิ์ จักสาร ผอ.โรงเรียนวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า หลังจากที่พบว่ามีเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก ได้ประกาศให้มีการยุดเรียนรวม 3 วัน พร้อมกับให้เจ้าหน้าที่ ทำความสะอาด ข้าวของเครื่องใช้รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอน และของเล่น เด็ก ทุกชิ้น เพื่อตัดวงจรการระบาด นอกจากนี้ยังได้เชิญเจ้าหน้าที่จากศูนย์กาชาดที่ 4 นครราชสีมา เข้ามาให้คำแนะนำในการทำความสะอาด วิธีป้องกันการระบาดอย่างถูกวิธี โดยทางโรงเรียนได้ทำการป้องกันอย่างเต็มที่ ซึ่งหากในวันจันทร์หน้ายังพบว่ายังมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก อาจจะมีการประกาศหยุดเรียนในชั้นประถมเพิ่มเติมต่อไป

ขณะที่สถานการณ์โดยรวม นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยว่า ใน จ.นครราชสีมา มีรายกงานการพบผู้ป่วยในโรงเรียนหลายแห่ง ส่วนภาพรวบในพื้นที่อีสานล่างตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึง 28 มิ.ย.พบผู้ป่วยสะสมรวม 1,591 ราย พบที่ จ.นครราชสีมา 865 ราย บุรีรัมย์ 241 ราย สุรินทร์ 256 ราย ชัยภูมิ 229 ราย ขอฝากถึงครูผู้ปกครอง หากพบเด็กมีอาการซึม อ่อนแรง ชักกระตุก เดินเซ หอบ อาเจียน ให้รีบไปพบแพทย์ หากพบผู้ป่วยให้แยกออกไม่สัมผัสกับคนอื่น ล้างมือบ่อย ๆ มั่นทำความสะอาดของเล่น สิ่งแวดล้อมทุกวันโดยใช้สบู่ ผงซักฟอก หรือน้ำยาล้างทำความสะอาดทั่วไป และควรสอนให้เด็กใช้ช้อนกลาง และล้างมือก่อนรับประทานอาการเพื่อเป็นการป้องกันการระบาด.