เศรษฐกิจ-การเมือง

โคราชรณรงค์ไถลกลบตอซังข้าว หยุดการเผา หยุดมลพิษ

โคราชรณรงค์ไถลกลบตอซังข้าว หยุดการเผา หยุดมลพิษ

วันที่ 29 ม.ค.63 นายวิจิตร กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรี เป็นประธานเปิดการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว หยุดการเผาหยดมลพิษ  ที่บ้านหนองปรือ หมู่ 11 ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี  ร่วมกับทางอำเภอครบุรี และสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผาตอซังข้าว ที่นอกจากจะสร้างมลภาวะทางอากาศแล้ว ยังมีผลเสียต่อพื้นที่การเกษตร เนื่องจากการเผาตอซังข้าวถือเป็นการทำลายความอุดมสมบูรณ์ของดินและส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรด้วย  

โดยกิจกรรมในการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว หยุดการเผา หยุดมลพิษ ในครั้งนี้  ประกอบไปด้วยการสาธิตวิธีการไถกลบตอซังข้าวอย่างถูกวิธี พร้อมกับหว่านปอเทือง ฉีดพ่นปุ๋ยชีวภาพเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในดิน  รวมถึงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงคุณภาพของดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์โดยไม่พึ่งสารเคมี และการลงร่วม MOU ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรในพื้นที่ตำบลครบุรี เพื่อหยุดการเผาตอซังข้าวโดยถาวรด้วย  โดยมีประชาชนสนใจเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้กว่า 100 คน

สำหรับอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา มีพื้นที่การเพาะปลูกข้าวกว่า 9 หมื่นไร่  ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เกษตรกรจะใช้วิธีเผาตอซังข้าวเพื่อกำจัดฟางข้าวและวัชพืชต่างๆเพื่อความสะดวก ทำให้ดินเสื่อมสภาพอีกทั้งยังสร้างมลพิษทางอากาศ  ซึ่งในปีนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานได้ช่วยกันรณรงค์ให้เกษตรกรช่วยกันหยุดการเผาตอซังข้าวทั้งอำเภออย่างจริงจัง รวมถึงจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่ฝ่าฝืน จึงทำให้สถานการณ์การเผาตอซังข้าวในพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วตามมาด้วย

 

เศรษฐกิจ-การเมือง

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช