เทคโนโลยี-การศึกษา

โรงเรียนบ้านท่าหลวง พิมาย สร้างเยาวชนต้นแบบทำบุญตักบาตรรักษาศีล

โรงเรียนบ้านท่าหลวง พิมาย สร้างเยาวชนต้นแบบทำบุญตักบาตรรักษาศีล

วันที่ 22 พฤศจิกายน 62 ภายในวัดบ้านท่าหลวง ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา นางนัชชา ชาญชัยภูวดล ผอ.โรงเรียนบ้านท่าหลวง ได้นำเด็กนักเรียนในระดับชั้นป.1ถึงชั้น ป.6 เข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รับผิดชอบ สถานการณ์โลกในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดปัญหาความวุ่นวาย ขาดความสามัคคีในสังคม การแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์

นางนัชชา ชาญชัยภูวดล ผอ.โรงเรียนบ้านท่าหลวง เปิดเผยว่า เยาวชนเปรียบเป็นต้นกล้าของอนาคตที่ดี หากได้รับการแนะนำแนวทางที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิต โครงการนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเอาคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ มาช่วยจรรโลงจิตใจเยาวชนให้เกิดความเข้มแข็งมีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติตนเป็นคนดี เป็นเยาวชนต้นแบบในสังคม

จุดเด่นของโครงการอยู่ที่การได้ทีมวิทยากรมืออาชีพ และรูปแบบกิจกรรมดีๆ สนุกสนานและได้สาระโดยที่เด็กๆ ไม่รู้สึกเบื่อและทุกคนมีส่วนร่วม เริ่มต้นวันแรกด้วยทีมธรรมะอารมณ์ดีที่มาสร้างความสุข และฮาแบบมีสาระ เรียกว่าเป็นการเปิดใจน้องๆ ให้พร้อมทำกิจกรรมต่างๆ ผ่านฐานการเรียนรู้ต่างๆ โครงการนี้ได้สร้างความประทับใจให้ผู้ปกครองมากมาย มีพ่อแม่ เนื่องจากเห็นว่าจากการที่ลูกเข้าค่ายลูกมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งนิสัยและคำพูดคำจา ทั้งนี้เพื่อให้เด็กเยาชนที่เข้าร่วมโครงการเติมโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต.

 

 

เทคโนโลยี-การศึกษา

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช