เทคโนโลยี-การศึกษา

อบจ.โคราช เจ๋ง คว้าอันดับ 1 O-Net เดินหน้าต่อยอดเมล็ดพันธุ์ทางการศึกษา

อบจ.โคราช เจ๋ง คว้าอันดับ 1 O-Net เดินหน้าต่อยอดเมล็ดพันธุ์ทางการศึกษา

                ขึ้นแท่นอันดับ 1 เป็นที่เรียบร้อย “รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา” ควง “รร.สีคิ้วหนองหญ้าขาว” สังกัด อบจ.โคราช คว้าอันดับ 1 O-Net ระดับกรมฯ อันดับ 25 ระดับประเทศ ด้าน “นายกฯ ระนองรักษ์” ปลื้มหนัก เตรียมแผนผลักดันนโยบายเพื่อต่อยอดเมล็ดพันธุ์ทางการศึกษาต่อเนื่องหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

เมื่อไม่นานที่ผ่านมา นายเชาวลิต  เกิดกลาง ผอ.รร.เตรียมอุดศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา และ นายจักรพันธ์  ลัภขุนทด รอง ผอ.รก.แทน ผอ.รร.สีคิ้วหนองหญ้าขาว นำคณะครูเข้าพบ ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา เพื่อรายงานผลรางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ตามที่จังหวัดนครราชสีมา แจ้งแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ประจำปีการศึกษา 2561

สถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติองค์การมหาชน ได้ดำเนินการทดสอบระหว่างวันที่ 2 - 3 ก.พ. 62 และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ประจำปีการศึกษา 2561 โดยเปรียบเทียบกับการศึกษาปีการศึกษา 2560 เพื่อรับรางวัลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(อปท.) ที่ได้ดำเนินการคัดเลือกและประกาศรายชื่อสถานศึกษา สำนัก กองการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับโล่รางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2561 และกำหนดจัดพิธีมอบโล่รางวัล เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 62 ที่ผ่านมา ณ ห้องสุพรรณหงส์ รร. อเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

โดยรางวัลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  1.ประเภทผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net สูงสุด โดยดูจากคะแนนสอบปี 2561 ว่ามีคะแนนสูงสุดระดับประเทศ แยกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้และรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2.ประเภทพัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net โดยเปรียบเทียบจากคะแนนสอบปี 2561 กับปี 2560 ว่ามีการพัฒนามากขึ้นจากเดิมและนำไปเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่นในสังกัด อปท. ว่ามีการพัฒนามากขึ้นเป็นอันดับที่เท่าไร

สำหรับ อบจ.นครราชสีมา ได้รับ 14 รางวัล ดังนี้ ประเภทพัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net 1. อบจ.นครราชสีมาได้รับรางวัล ลำดับที่ 11,  2. สำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับรางวัล ลำดับที่ 11, 3. คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา ได้รางวัลลำดับที่ 1, 4. กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา ได้รางวัลลำดับที่ 2, 5. กลุ่มสาระฯภาษาอังกฤษ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา ได้รางวัลลำดับที่ 1 และ 6. กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ รร.สีคิ้วหนองหญ้าขาว ได้รางวัลลำดับที่ 3  

ส่วนรางวัลประเภทผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net สูงสุด 1. อบจ.นครราชสีมา ได้รับ 1 รางวัล ได้รางวัลลำดับที่ 3, 2.สำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้รับ 1 รางวัล ได้รางวัลลำดับที่ 3 , 3. คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รร.อุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ได้รางวัลลำดับที่ 1 , 4. กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ได้รางวัลลำดับที่ 2 , 5.กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ได้รางวัลลำดับที่ 1 6. กลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ได้รางวัลลำดับที่ 1 , 7.กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ได้รางวัลลำดับที่ 1 และ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ได้รางวัลลำดับที่1

ด้าน ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ฯ นายก อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยถึงผลสำเร็จครั้งนี้ว่า รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ถือเป็นสิ่งการันตีว่า อบจ.นครราชสีมา พัฒนามาจนถึงระดับดีเด่นด้านการศึกษา โดยเฉพาะ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ และ รร.สีคิ้วหนองหญ้าขาว ที่สามารถคว้ารางวัลต่างๆ มาได้ ทำให้เห็นถึงการพัฒนาเด็กๆ ของเราให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น หลังจากนี้ ตนในฐานะนายก อบจ.นครราชสีมา จะผลักดันให้มีการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ หลักสูตร ด้านการเรียนการสอนอย่างเต็ม ซึ่งที่ผ่านมา เราได้พัฒนาหลักสูตรและจัดการอบรมให้กับบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนการจะนำไปถ่ายทอดผ่านกระบวนการ การเรียนการสอนนั้นก็แล้วแต่เทคนิคของคุณครูแต่ละคน อย่างไรก็ตาม ต้องขอบคุณบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 58 โรงเรียน ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ที่ได้ใส่ใจในด้านการพัฒนาการศึกษา ให้เด็กมีความรู้ที่กว้างไกล และที่สำคัญขอบคุณทั้ง 2 โรงเรียน ที่สามารถนำรางวัลอันทรงคุณค่าทางการศึกษาและนำชื่อเสียงมาให้กับ อบจ.นครราชสีมา ด้วย

เทคโนโลยี-การศึกษา

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช