เทคโนโลยี-การศึกษา

หนอนกระทู้ระบาดหนักในไร่ข้าวโพดเกษตรโคราชเดินหน้ารณรงค์ควบคุม-กำจัด

หนอนกระทู้ระบาดหนักในไร่ข้าวโพดเกษตรโคราชเดินหน้ารณรงค์ควบคุม-กำจัด

วันที่ 28 สิงหาคม 62 นายกังสดาล  สวัสดิ์ชัย เกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ควบคุมและกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด  ที่ ศาลาวัดบ้านเมืองเก่า ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา หลังพบการระบาดในหลายพื้นที่สร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ามหาศาล

จากสถานการณ์การระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด  ของจังหวัดนครราชสีมา พบพื้นที่การระบาด จำนวน 161,857 ไร่  จาก 17 อำเภอ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 11,278 ราย อำเภอโนนไทย มีพื้นที่ระบาด 102 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 11 ราย  ทางสำนักงานเกษตรอำเภอจึงได้นำแมลงมาปล่อยเพื่อให้ช่วยกำจัดศัตรูพืช และ ได้ให้เจ้าหน้าที่สร้างการรับรู้สถานการณ์การระบาด รวมถึงแนวทางป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดตาม

โดยทำการถ่ายทอดความรู้ด้วยการสาธิตบรรยาย จากนิทรรศการและสถานีถ่ายทอดความรู้ โดยหน่วยงานภาครัฐซึ่งจัดเป็นสถานีให้เกษตรกรได้เรียนรู้ วงจรชีวิตและลักษณะการทำลายของหนอนกระทู้ข้าวโพด การสำรวจพื้นที่การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด แนวทางการป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติในการป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้  ที่สำคัญการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย  

เทคโนโลยี-การศึกษา

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช