อุบัติเหตุ-อาชญากรรม

สตช.เสริมเขี้ยวเล็บตร.ชุดสืบ จัดติวเข้มเทคโนโลยียุคไอทีครองเมือง

สตช.เสริมเขี้ยวเล็บตร.ชุดสืบ จัดติวเข้มเทคโนโลยียุคไอทีครองเมือง

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 24  ส.ค.63 ณ ณ โรงแรมแดนทารี โคราช (Kantary Hotel Korat) อ.เมือง จ.นครราชสีมา พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการสืบสวนโดยใช้เทคโนโลยี ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย มี พ.ต.อ.ชลาสินธุ์ ชลาลัย รอง ผบก.ภ.สส.ภ.3 ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงาน มีข้าราชการตำรวจระดับสูงร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

 พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3 เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อยกระดับขีดความสามารถ ในการปฏิบัติภารกิจหลัก เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล เพื่อลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน  ให้ทำงานอย่างมีระบบกระบวนงานที่มีประสิทธิภาพ ถือเป็นการพัฒนาบุคคลกรขององค์กร  ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่  มาใช้สนับสนุนการสืบสวน เพื่อให้สามารถติดตามตัว จับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษ  ตามกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุขของ ประชาชน ชุมชน สังคม ประเทศชาติโดยมี วิทยากรที่เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้ในการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการทำงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ด้านพ.ต.อ.ชลาสินธุ์ ชลาลัย รอง ผบก.ภ.สส.ภ.3 ผู้รับผิดชอบโครงการอบรมดังกล่าว เปิดเผยว่า ตำรวจภูธรภาค 3 ได้รับอนุมัติงบประมาณ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการสืบสวน โดยใช้เทคโนโลยีของข้าราชการตำรวจ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ตามหนังสือ บช.ศ.ที่ 0034.123/426 ลง 5 มี.ค.2563 เพื่อจัดฝึกอบรมให้กับข้าราชการตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสืบสวน โดยมอบหมายให้ ภ.3 ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 23 - 29 สิงหาคม ๒๕63 ณ  โรงแรมแคนทารี โคราช (Kantary Hotel Korat) อ.เมือง จว.นครราชสีมา

โดยมีผู้เข้ารับการอบรม130 นาย ประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรสืบสวน ของตำรวจภูธรจังหวัด จากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1-9, กองบังคับการสืบสวนสอบสวนนครบาล 1-9, กองบังคับการในสังกัด กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง, กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1-3,กองบังคับการสืบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1-4, กองบังคับการปราบปรามยาเสพติด 1-4, และ ข้าราชการตำรวจระดับสารวัตร(ผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด) กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1-4  

โครงการที่จัดขึ้น ถือเป็นการเพิ่มพูนความรู้เทคนิค และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสืบสวน ให้มีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยี อุปกรณ์ที่ทันสมัย มาใช้ในการสืบสวนติดตามจับกุมตัวผู้กระทำความผิด ซึ่งการพัฒนางานสืบสวน จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และมีความรอบรู้ ที่ทันสมัย อยู่เสมอ ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาให้เกิดทักษะ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันที รวมไปถึงเพื่อฝึกทบทวน แลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิคการสืบสวน และการทำงานเป็นทีม ทำให้สามารถติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ ตามกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว.

 

 

 

อุบัติเหตุ-อาชญากรรม

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช